POSTUP PRÁCE

Na úvodnej strane si vyberte jeden z balíčkov BASIC, PROFI alebo TOP.

Balíček BASIC: Balíček PROFI a TOP:
Objednajte si balíček BASIC Objednajte si balíček PROFI resp. balíček TOP
Vyplňte zákazkový formulár a fakturačné údaje Vyplňte zákazkový formulár a fakturačné údaje
Predložíme vám 3 návrhy loga Predložíme vám 10 resp. 20 návrhov loga
Z predložených návrhov si vyberte jedno logo * Z predložených návrhov si vyberte jedno logo *
Vykonáme až 3 kola revízií jedného vybraného loga Uhraďte zvyšnú čiastku za tvorbu loga
Zvoľte finálne logo Vykonáme neobmedzený počet revízií jedného vybraného loga
Dostanete finálne logo v 5-tich grafických formátoch Zvoľte finálne logo
Dostanete finálne logo v 5-tich grafických formátoch

 

* Ak si žiadne logo nevyberiete, máte samozrejme právo vo vašej zákazke nepokračovať. Vlastníctvo všetkých návrhov loga, v takom prípade, zostáva v rukách grafikov.

 

Balíček BASIC Balíček PROFI Balíček TOP